Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tekirdağ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı, tehlikeli maddeleri ambalajlama, doldurma, boşaltma ve karayoluyla nakletme sırasında çevre ve insan güvenliğini korumak için gereken önlemlerin alınmasını sağlar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Tehlikeli malların karayoluyla güvenli bir şekilde taşınması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,
  • Tüm nakliye ekipmanını düzenli genel denetimlere tabi tutmak,
  • Firmaların, tehlikeli mal yönetmeliklerine uygun çalışmasını sağlamak,
  • Tehlikeli atıkları tanımlamak, atık riskini azaltmak için gerekli önlemleri almak, kamu sağlığı / güvenliği riskini değerlendirmek,
  • Uygun acil durum prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak,
  • Herhangi bir kaza veya yasa ihlalini araştırmak ve rapor hazırlamak,
  • Kazaların, olayların veya ciddi ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemler uygulamak,
  • Taşımacılıkta görev alan tüm personele eğitim vermek ve güvenlik tavsiyelerinde bulunmak,
  • Mevzuatta meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak