Tekirdağ İş Güvenliği Eğitimi

Tekirdağ İş Güvenliği Eğitimi

Tekirdağ İş Güvenliği Eğitimi

Tekirdağ İş Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür. İş sağlığı ve güvenliği hem işverenler hem de çalışanlar için önemlidir. Çünkü iş kazaları ve meslek hastalıkları hem insan hayatı hem de işletme verimliliği açısından büyük kayıplara neden olmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerdir. Bu kanun ve yönetmelikler işverenlere, çalışanlara, işyeri hekimlerine ve iş güvenliği uzmanlarına çeşitli görev, yetki ve sorumluluklar yüklemektedir.

İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmek veya ortak sağlık güvenlik birimleri ile anlaşmak zorundadır. Ayrıca çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek veya verilmesini sağlamak da işverenin yükümlülüklerindendir.

Çalışanlar ise kendilerine verilen eğitimlere katılmak, öğrendikleri bilgileri uygulamak, işyerindeki tehlikeleri bildirmek, kişisel koruyucu donanım kullanmak gibi sorumluluklar taşımaktadır. Çalışanlar aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili haklara da sahiptir. Bunlar; sağlık gözetimi, risk değerlendirmesi, acil durum planı, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda tazminat gibi haklardır.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ise işyerindeki çalışanların sağlık durumunu takip etmek, risk analizi yapmak, eğitim vermek, acil durum planı hazırlamak gibi görevleri yerine getirmektedir. Bu kişiler Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ortak sağlık güvenlik birimleri (OSGB) bünyesinde çalışmaktadır.

OSGB'ler ise işverenlerin ihtiyaç duyduğu işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmetlerini karşılamak üzere kurulan özel kuruluşlardır. OSGB'ler aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

Star OSGB ise bu alanda faaliyet gösteren başarılı bir OSGB'dir. Star OSGB tecrübeli ve uzman kadrosu ile hizmet verdiği kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Star OSGB'nin sunduğu hizmetler şunlardır:

- İşyeri hekimliği
- İş güvenliği uzmanlığı
- İSG eğitimleri
- İşe giriş sağlık raporu