İş Güvenliği Uzmanlığı

Tekirdağ İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı Ne Demek?

İş güvenliği uzmanı iş yerini; güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili düzenlemelere uygunluğu açısından denetler. Ayrıca çalışanlara hastalık ve yaralanmaları önlemek veya çevreye zarar verilmemesini sağlamak için eğitim verir. İş güvenliği uzmanı, işçileri korumaya ek olarak, kimyasal, fiziksel, radyolojik ve biyolojik tehlikelere karşı iş yerlerini denetleyerek, mülklerin, çevrenin ve kamuoyunun zarar görmesini önler.

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • İş yeri ortamı, ekipmanları ve uygulamalarının mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğunu incelemek,
  • İş yerindeki tehlikeleri belirlemek,
  • Zehirli olması muhtemel malzeme örneklerini analiz yapmak üzere toplamak,
  • İş yeri çalışanlarını, potansiyel tehlike barındıran çalışma koşullarından korumaya yardımcı olan prosedürleri belirlemek,
  • Kazaların sebeplerini tespit etmek ve gelecekte nasıl önlenebileceğini belirlemek,
  • Gürültü anketi, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırması ve asbest yönetim planı gibi hijyen programlarını geliştirmek ve sürdürmek,
  • Acil durum hazırlığı gibi çeşitli konularda eğitim vermek,
  • Tehlikeli koşullar veya ekipman için kontrol sağlamak ve iyileştirici önlemler oluşturmak üzere mühendisler ve doktorlarla işbirliği yapmak