Tekirdağ İşyeri Sağlık Raporu

Tekirdağ İşyeri Sağlık Raporu

Tekirdağ İşyeri Sağlık Raporu

Tekirdağ İşyeri Sağlık Raporu

İşyeri Sağlık Raporu, çalışanların bedensel ve ruhsal olarak yapacakları işe uygun olup olmadıklarını belirten bir belgedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, işe başlamadan önce ve belirli aralıklarla sağlık raporu almak zorunludur. Sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği açısından hem işveren hem de çalışan için önemlidir. Sağlık raporu, bir işyeri hekimi tarafından yapılan kapsamlı bir muayene ve laboratuvar testleri sonucunda düzenlenir.

Sağlık raporu nereden alınır sorusunun cevabı ise çalışılacak işin tehlike sınıfına ve işyerinin çalışan sayısına göre değişir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işler için sağlık raporu sadece OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) tarafından verilir. Az tehlikeli sınıfta yer alan işler için ise sağlık raporu aile hekiminden veya devlet hastanelerinden alınabilir. Ancak 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için aile hekimi sağlık raporu verebilir.

Sağlık raporu almak için gerekli belgeler ise kimlik, fotoğraf, ikametgah belgesi ve sağlık raporu ücretidir. Sağlık raporu ücreti ise 2023 yılı itibariyle OSGB'lerde ortalama 100-150 TL, devlet hastanelerinde ise 20-30 TL civarındadır. Sağlık raporunun süresi ise işin tehlike sınıfına göre 1-3 yıl arasında değişir.