Tekirdağ İSG Eğitimi

Tekirdağ İSG Eğitimi

Tekirdağ İSG Eğitimi

Tekirdağ İSG Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür. İş sağlığı ve güvenliği, hem işverenler hem de çalışanlar için önemlidir. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal sorumluluklarını yerine getirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu artırmak zorundadır. Çalışanlar ise, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili haklarını ve görevlerini bilmek, kendilerini ve çevrelerini korumak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlayan bir eğitimdir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre belirlenen sürelerde verilir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş yerinde görev yapan iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi veya diğer sağlık personeli tarafından verilebilir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, teorik ve pratik olarak iki bölümden oluşur.

Tekirdağ Star OSGB, Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir. Star OSGB, iş yerlerine iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmeti sunmaktadır. Star OSGB ayrıca, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de vermektedir. Star OSGB'nin verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Tekirdağ Star OSGB'nin verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışanların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Star OSGB'nin verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, interaktif bir şekilde sunulmaktadır.

Tekirdağ Star OSGB'nin verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde neler öğrenilir?

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat
- İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi
- İş yerinde tehlike kaynaklarının tespiti, değerlendirilmesi ve kontrolü
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı
- Acil durum planlaması ve müdahale yöntemleri
- Ergonomi ilkeleri
- Psikososyal risk faktörleri
- İşyerinde hijyen kuralları
- İlk yardım bilgisi

Tekirdağ Star OSGB'nin verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin faydaları nelerdir?

- İşverenlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur.
- Çalışanların iş sağlığı ve güven