İSG Eğitimleri

Tekirdağ İSG Eğitimleri

İSG Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri

İSG eğitimleri Çalışma Bakanlığınca koordine edilir. Eğitim içerikleri ve programı da ilgili bakanlık tarafından belirlenir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenir.

İş güvenliği eğitimlerinin ders saat sayısı bütün sınıflarda ( A,B,C ) 220 saattir.

Eğitimler 90 saat uzaktan, asenkron; 90 saat uzaktan, senkron; 40 saat de staj ( pratik ) eğitim olarak yapılır.

İSG Sınavları

İSG Sınavları Çalışma Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından yılda iki defa düzenlenir. Sınavlarda geçme notu ise 70 puandır. Katılımcıların bu sınavda yeterli puanı alabilmeleri için 50 soruluk çoktan seçmeli test usulü sınavda en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekir.

A sınıfı İSG Sınavlarında başarılı olamayan katılımcıların sonraki sınavlara girebilmeleri için tekrar eğitim almalarına gerek yoktur. Sonraki sınav için ÖSYM başvurularını tamamlamaları yeterlidir.

İş Güvenliği Kavramını Nasıl Açıklayabiliriz?

İş güvenliği, işyerinde, çalışanlara sağlıklı bir ortam sağlamak, çalışma ortamının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak, iş ve işçi arasında uyumu sağlamak, oluşabilecek riskleri tamamen ortadan kaldırmak veya zararları minimuma indirmek, oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, çalışma ve üretim verimini de üst seviyeye çıkarmaktır.

İş sağlığı ve güvenliği, her şeyden önce bir işçinin temel hakkıdır. Aynı zamanda, daha güvenli bir ortamı garanti etmek için cezaya maruz kalmayan ve üretkenliği artıran şirketin de haliyle yararına bir olgudur. Bu şekilde kazalar ve meslek hastalıkları için daha düşük sosyal maliyetlere maruz kalan toplum için de son derece önemlidir. Sosyal maliyetler; tıbbi bakım, kayıp iş günleri, tazminat, sigorta primlerini barındırır.

Temelde işyerinin güvenli olması, kaza ve hastalıkların önlenmesi herkes için faydalıdır ve doğru ve doğru bir etik tercihini temsil eder.

İş kazaları ve meslek hastalıkları, şirketin yeterli önlem almamasına, çalışanların dikkatsizliğine ve risklerin yanlış değerlendirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, İSG yönetim sistemine yeterli çalışan eğitimini de dahil etmek son derece önemlidir. Riskler ve tehlikeler konusunda personelin bilgilendirilmesi ve eğitimi, son derece önemli bir durumdur.