Ortam Ölçümleri

Tekirdağ Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri

Ortam  Ölçümleri

Çalışma Ortamlarında Kişiler Gürültüden Tozdan Kimyasaldan, Titreşimden  Ne Kadar Etkilendiğini Belirlemek Sıcaklığın Ve Aydınlatma Seviyesinin Çalışılabilir Bir Ortam Da Elverişli Olduğunu Tespit Etmek İçin Ortam Ölçümleri Yapılır . Bunlardan bazıları gözle görülür olup bazıları da hissedilen fakat bir cihaz olmadan ölçümlenemeyen tehlikelerdir. Bu gibi tehlikelerin oluşturduğu risklerin boyutunu tespit edebilmek ve alınacak önlemleri planlamak için mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Yapılan bu ölçümlerin tamamına işyeri ortam ölçümü adı verilir.

İşyeri ortam ölçümleri, çalışma ortamında yapılan ölçümler ve kişisel maruziyet ölçümleri olarak iki bölümde yapılır.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Termal Konfor Ölçümü
 • Ortam VOC (uçucu organik madde) Ölçümleri
 • Kişisel Maruziyet Ölçümleri
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • Kişisel VOC Maruziyeti Ölçümü