İlk Yardım Eğitimi

Tekirdağ İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ? İlkyardım Yönetmeliğine istinaden; 16 saatlik Temel İlkyardım Kursuna tamamlayarak ilkyardım sertifikası alan kişilerin sertifikaları 3 yıl geçerli olmaktadır. Belge süresi dolmak üzere olan ilkyardımcıların, 8 saatlik İlkyardım Yenileme Eğitimi’ne katılarak sınav şartı aranmaksızın mevcut belgelerini yenilemeleri gerekmektedir. Tekirdağ’nın ilkyardım eğitim merkezi olan Star OSGB’de ilkyardım eğitimi alan katılımcıların belge yenileme süreleri uzmanlarımızca takip edilmekte ve yaklaşan eğitim tarihleri kendilerine bildirilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA KAZANIMINIZ NE OLACAK? 

Belge süresi dolmadan gerçekleşen 8 saatlik yenileme ile sertifikaların geçerlilik süresi, katılımcılara sınav uygulanmaksızın 3 yıl uzatılmaktadır. Belge süresinin aşılması durumunda katılımcıların yeniden 16 saatlik temel ilkyardım eğitimi alması ve sınava girmesi gerekmekte olup, hem zaman hem de maliyet artışı oluşmaktadır. Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığından onaylı Sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb eğitim materyalleri ile desteklenmekte ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı onaylı Yardım Eğitim Müfredatımız:

• Giriş olay yeri değerlendirme,
• Temel Yaşam Desteği ( Bebek),
• Temel Yaşam Desteği ( Çocuk ve yetişkin),
• Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım,
• Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
• Zehirlenmelerde ilk yardım,
• Boğulmalarda ilk yardım,
• Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,
• Yanık ve donmalarda ilk yardım,
• Elektrik çarpmalarında ilk yardım,
• Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım,
• Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta,
• Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.