Mobil Sağlık Taramaları

Tekirdağ Mobil Sağlık Taramaları

Mobil Sağlık Taramaları

Mobil Sağlık Taraması Nedir?

Genel anlamda tüm işletmelerin işe başlama tarihi itibariyle çalışanlar tarafında sağlık taramalarını gerçekleştirmesi, kaydetmesi ve bu tarama ayrıca kaydetme işlemini aralıklı periyotlar halinde tekrar etmesi gerekmektedir. Çalışma şartlarından kaynaklı olarak işyeri çalışanlarının tümünü hastane ortamına göndererek bu işlemin gerçekleştirilmesi zaman kaybı ve işlerin aksamasına sebep olmaktadır. Bu nedenden dolayı Mobil sağlık taraması ile işyerlerinde sağlık taraması hizmeti almak hem zamandan hem de iş yönetiminden tasarruf etmeyi sağlayacaktır. 

Mobil sağlık tarama hizmetinin kurallara uygun bir şekilde mobil sağlık tarama aracı üzerine kurulması kolaylık sağlamaktadır. Belirli zaman aralıklarında mobilize edilmiş olan sağlık araçları ile işyerleri gezilerek gerekli olan tarama ve kontrollerin yapılması mümkün hale getirilmiştir. Her geçen gün geliştirilmekte olan mobil araç sağlık taraması çok sayıda testin güvenilir bir şekilde yapılması ve sonuçlandırılmasında olanak sağlamaktadır. Böylelikle gezici bu araç ile testler kaliteli ve güvenilir şekilde yapılarak işletmenin ilgili bölümüne teslim edilmektedir. Sağlık kontrolü ve bu kontrollerin kaydı tek işlem ile gerçekleştirilerek işyeri üzerine sorumlu işlemlerin tamamlanması sağlanmaktadır. Bu taramalar ile işyerinde çalışma gerçekleştirilebilmesi adına gerekli olan muayeneler içerisinde odyometri, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir testi, göz muayenesi, kan grubu testi, idrarda fenol ve kurşun testi, tam kan ve tam idrar testi, koruyucu aşılar, EKG, portör muayenesi gibi sağlık testleri uygulanarak gerekli test ve kontrollerin raporlanma çalışmaları sağlanmaktadır. Bir yandan çalışanların sağlık durumları bakımından işyeri uyumluluğu test edilmekte diğer yandan işletmenin yükümlü olduğu periyodik olarak tekrarlanması gereken sağlık taraması işlemleri yürütülmektedir. İşyerlerinin çalışma alanları ve taşıdığı risk sınıfı olarak belirlenen aralıklarda uygulanması önemlidir. 

Bu aralıklarda uygulanmayan İSG mevzuatı işyerine cezai işlem uygulamasına neden olabilmektedir. Risk sınıfı yüksek işyeri platformları ya da risk sınıfı düşük olan işyerleri fark etmeksizin uyularak uygulanması gereken bir mevzuata tabidirler. Hayati önemin farkını ortaya koymakta olan bu işlemlerin mesleki hastalıklar dahil olmak üzere oluşabilecek olan diğer sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için uygulandığı esastır. Hal böyle olunca işverenler tarafından çeşitli İSG uygulamaları tercih edilmektedir. 

Mobil sağlık tarama aracı kiralama ya da gezici mobil İSG hizmetlerinden yararlanma gibi seçenekler oluşmaktadır. İhtiyaca uygun olan seçenekler üzerinden yararlanılarak gerekli kontrollerin yapılması son derece kolay ve hızlı bir hal almaktadır. Böylelikle çalışma standartları üzerinde minimum zaman ve çalışma kaybı ile raporlama gerçekleştirilebilmektedir. İşyeri kontrolleri sırasında incelenmek istenen raporları oluşturma yetkisine sahip kişilerce uygulanan bu hizmet eksik raporlama oluşumuna engel olmaktadır. Her alanda resmi evrak olarak kullanıma uygun raporlama gerçekleştirilerek uygulanması gereken yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair bilgi ve belgeler oluşturulmaktadır. Çalışan sayısı az olan işletmeler için en uygun hizmettir. Bu hizmetten yararlanarak işyerinde tam zamanlı İSG uzmanı çalıştırmak gibi bir durumun önüne geçilebilmektedir.