Tekirdağ İGS Uzmanı

Tekirdağ İGS Uzmanı

Tekirdağ İGS Uzmanı

Tekirdağ İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanının önemli bazı görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir ancak bütün sorumlulukları bunlar ile sınırlı değildir.
  • Sahadaki riskleri gözlemleyerek burada oluşabilecek kazaları önlemek için firma yetkilileri ve uzmanlar ile birlikte çalışarak önlemler geliştirmek
  • Firmaya özel Risk Değerlendirmesinin (Risk Analizi) hazırlanması
  • Şirketin iş yaptığı sektöre uygun olarak iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi
  • Sertifikalı uzmanlardan ayrıca alınması gereken yüksekte çalışma eğitimi, ilk yardım eğitimi ve yangın eğitimleri konusunda ilgilileri bilgilendirmek.
  • İş kazalarının analiz edilmesi ve tekrarlanmaması için önlemlerin alınması
  • Ramak kala olaylarının analizi
  • Acil durum planının hazırlanması ve tatbikatların organize edilmesiş
  • Periyodik kontrollerin yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi için firmaya danışmanlık yapmak
  • Ortam ölçümlerinin yine uzman kuruluşlar tarafından zamanında gerçekleştirilmesi firmaya bilgi vermek
  • 50’den fazla çalışanı olan yerlerde iş güvenliği kurullarına katılmak
İş Güvenliği Uzmanı Almak Kimlere Zorunlu?

İş güvenliği uzmanı hizmeti tehlike sınıfı tehlikeli ya da çok tehlikeli olan ve 1 kişi ve üzeri çalışanı olan her tür özel firmaya ve 50 kişinin üzerinde çalışanı olan az tehlikeli özel sektör firmalarına zorunludur.

Kamu kuruluşları ve 50 kişinin altında çalışanı olan firmaların Temmuz 2020 tarihine kadar düzenli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alması gerekmez ancak bu firmalarda  6331 sayılı sayılı yönetmeliğin getirdiği Risk analizi, acil durum planı, tatbikatlar, işe giriş muayeneleri ve ISG eğitimleri gibi işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanın sorumluluğu olan bütün belgeleri bulundurmak zorundadır. Yalnızca düzenli olarak ISG uzmanı ve işyeri hekimi bulundurması gerekmez.