Mesleki Eğitim

Tekirdağ Mesleki Eğitim

Mesleki Eğitim

Mesleki Eğitim

Mesleki eğitimde esas noktalardan biri de çocuğun ya da bireyin ilgi alanları veya bireysel yetenekleridir. Çocukların ya da yetişkin bireylerin ilerleyen süreçte çalışmakta zevk aldıkları bir meslek hayatında olabilmeleri için mutlaka ilgi alanlarına ya da yeteneklerine göre bir mesleki eğitime yönelmeleri gerekir. Peki, mesleki eğitim nedir? Mesleki eğitim almak isteyen bireyleri ya da çocukları ne bekler?

Sistemli bir şekilde bilgi ve beceri odaklı, belirli bir iş kolu üzerinde yararlı mal veya hizmet üretiminin ortaya çıkarılması, böylelikle de sonuç olarak maddi bir getirisi olan yetkinliğin kazandırılması sürecine mesleki eğitim adı verilir. Mesleki eğitim okulları veya kurumları üzerinden verilen eğitimler sonucunda, uygulamalı birçok deneyim ile öğrencinin ya da bireyin sahaya hazır hale getirilmesi amaçlanır. Öte yandan eğitim süreci sonunda ise çeşitli kurumlarda, kademelerde ve işletmelerde geçerliliği olan belge ya da sertifikalar da öğrencilere verilmektedir.

Mesleki eğitim süreci sonunda uygulanan çeşitli sınavlar sonucunda sertifikalar takdim edilirken, yeterliliği olmayan bireylerin ise tekrar bir mesleki eğitim sürecine tâbi tutulması söz konusu olur. Bir bireyin mesleki eğitim konusunda başarılı sayılabilmesi adına sadece yeterlilik sınavlarını tamamlamış olması yeterli olmayabilir. Aynı zamanda azami devamlılık koşullarını yerine getirilmesi gibi şartlar da mesleki eğitimin önemli bir parçası olarak ifade edilebilir.

Mesleki Eğitim Neden Tercih Edilmelidir?

“Mesleki eğitim neden tercih edilmelidir?” gibi bir sorunun birçok faktör içerdiğini söylemek mümkündür.

Mesleki eğitimin bireye doğrudan katkıları oldukça fazladır ve bu katkıların sadece mesleki beceriler olarak düşünülmemesi gerekir. Aynı zamanda analitik düşünce sisteminin gelişmesi, sorun çözme yeteneğinin geliştirilmesi ve iletişim becerilerinin ilerlemesi gibi birçok durum, mesleki yeterlilik eğitimlerinin tercih edilme sebepleri olarak bilinir.

“Mesleki eğitim neden tercih edilmeli?” sorusu için sıralanabilecek birçok sebep ise aşağıdaki gibidir:

  • Mesleki eğitimlerin en temel amaçlarından biri ulusal ve uluslararası alanda mesleki yeterliliği, aynı zamanda iş ahlakı olan ve çeşitli ürünler ya da hizmetler üretebilen bireyler yetiştirmektir.
  • Ekonomiye değer katan bireylerin yetiştirilmesi konusundaki en hızlı yollardan biridir.
  • Teorik bilginin yanında uygulamalı bilgilerle bir ön tecrübe kazandırarak, sahaya ve istihdama çok daha hazır bireyler yetiştirir.
  • Yaş fark etmeksizin her bireyin mutlaka gelir elde edebileceği bir beceriye sahip olmasının önünü açar.
  • Bireylerin ilgi alanlarına veya yeteneklerine göre mesleki eğitim seçimi yapabilmeleri, hayat boyu sevdikleri işi yapmalarına olanak sağlar.
  • Mesleki eğitim sayesinde sadece istihdama bir işçi ya da usta olarak katılmak değil, aynı zamanda genç girişimci patron olarak da katılmak mümkün olur.